ENDAST 399 KR FRAKT
BETALA MED KORT, FAKTURA ELLER DELBETALNING
DU NÅR OSS PÅ 010-175 21 21

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att alltid följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Nordbiten AB med org.nr 556229-8151, nämns nedan som ”Redskapsbolaget”.

2. Vilka personuppgifter samlar Redskapsbolaget in?

Redskapsbolaget kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat och som Redskapsbolaget samlat in på webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som Redskapsbolaget behandlar är ditt person/org-nummer, namn, e-postadress, adress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

3. Hur använder Redskapsbolaget dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, SMS och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföringen mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webbplatsen, betallösningar och betalningsprocesser. Personuppgifterna kan även komma att samköras med andra register som kreditupplysningsregister.

Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES. Om hela eller delar av Redskapsbolagets verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till Redskapsbolagets rådgivare, eventuella köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

4. Så här skyddar Redskapsbolaget dina personuppgifter

För att hålla de personuppgifter Redskapsbolaget behandlar i säkert förvar har Redskapsbolaget vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Redskapsbolaget har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Redskapsbolaget har vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Redskapsbolaget har begränsat tillgången till de utrymmen där personuppgifter lagras och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Redskapsbolaget använder sig även av bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

5. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Redskapsbolaget sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte avregistrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Redskapsbolagets åtagande gentemot dig t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

6. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt personuppgiftslagstiftningen, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur de samlas in. Om du vill ha sådan information ska du lämna en skriftlig begäran till Redskapsbolaget. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Redskapsbolaget vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Redskapsbolaget förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Redskapsbolaget korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till Redskapsbolaget. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifter rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

7. Länkar

Redskapsbolagets webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller endast för Redskapsbolagets webbplats. När du länkas vidare till en annan webbplats bör du läsa personuppgiftspolicyn som gäller för den webbplatsen. Notera att Redskapsbolaget inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter. 

8. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Google Analytics använder cookies (textfiler som placeras på din dator) för att hjälpa Redskapsbolaget att analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

9. Nyhetsbrev

I samband med att du ingår avtal med Redskapsbolaget registreras du även för vårt nyhetsbrev där du får ta del av våra nyheter och erbjudanden. Du kan alltid avanmäla dig från dessa nyhetsbrev genom att klicka på "Avsluta prenumeration" längst ner i respektive e-postutskick.

10. Ändringar i Integritetspolicy

Redskapsbolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringar är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

Laddar...